085-7925041 [email protected]

Krachtcentrale & Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, die uitgaat van de veerkracht van mensen en de mogelijkheden om een gezond en betekenisvol leven te leiden. Het accent ligt op de mensen zelf en wat hun drijft, in plaats van op klachten en gezondheidsproblemen.

Dit gedachtegoed is uitgewerkt in 6 dimensies. Met deze brede benadering zorgen wij ervoor dat mensen beter kunnen omgaan met de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen in het leven. En om daar zoveel mogelijk zelf de regie over te houden.

Kracht centrale & Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, die uitgaat van de veerkracht van mensen en de mogelijkheden om een gezond en betekenisvol leven te leiden. Het accent ligt op de mensen zelf, in plaats van op klachten en gezondheidsproblemen.

Dit gedachtegoed is uitgewerkt in 6 dimensies. Met deze brede benadering zorgen we ervoor dat mensen beter kunnen omgaan met de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen in het leven. En om daar zoveel mogelijk zelf de regie in te houden.

De 6 dimensies van positieve gezondheid

 De 6 dimensies van positieve gezondheid bevatten de lichaamsfuncties, het mentaal welbevinden, zingeving, de kwaliteit van leven, meedoen en het dagelijks functioneren. Elke dimensie speelt in een rol in Positieve Gezondheid.

Positieve Gezondheid geeft inzicht in waar mensen verandering in aan willen brengen. Veranderingen waar je sport en bewegen heel goed voor in kunt zetten. De gezondheidsspecialisten van Krachtcentrale brengen samen met jou in kaart hoe jouw Positieve Gezondheid eruit ziet. 

Het Spinnenweb van Positieve Gezondheid

Bij het bepalen in welke mate elke dimensie voor jou belangrijk is, wordt een Spinnenweb als hulpmiddel gebruikt. Als je het spinnenweb hebt ingevuld, kan je dus zien hoe het met je gaat. Wij raden ook aan om deze regelmatig te bekijken en opnieuw in te vullen. Eenmaal ingevuld stellen we de volgende vragen:

Wat valt op?
Wat is voor mij belangrijk rondom mijn gezondheid?
Zou ik iets willen veranderen?
En wat kan daarvoor een eerste stap zijn?

Om te laten zien hoe dit werkt, vertellen we je hier het verhaal van Sandra en Mijndert.

Het verhaal van sandra

Sandra haar leven is behoorlijk veranderd sinds ze met pensioen is. Ze is veel thuis en haar activiteiten zijn voornamelijk het huishouden en wandelen. Ze merkt dat haar nekklachten weer terugkomen, die ze jaren niet heeft gehad. 

De fysiotherapeut heeft haar behandeld maar de klachten veranderden weinig. Daarom is ze breder naar haar gezondheid gaan kijken en daaruit bleek dat ze “meedoen” erg belangrijk vind en zich eenzamer voelt sinds ze met pensioen is.

Samen met de psycholoog heeft ze gekeken naar wat er kan veranderen in haar situatie. Ze doet nu twee keer per week vrijwilligerswerk bij een woonzorgcentrum en onderhoud samen met de bewoners de gemeenschappelijke tuin.

Ze merkt dat ze weer meer meedoet in de maatschappij, beweegt vaker en beter en merkt dat haar nekpijn verdwijnt. En ze voelt zich ook stuk beter! 

Het verhaal van Mijndert

Mijndert heeft meerdere keren per jaar verschillende klachten. Hij heeft regelmatig hoofdpijn, last van zijn knieën en van zijn rug. Ook heeft hij overgewicht.

Hij heeft het spinnenweb ingevuld en de wil is er wel om te veranderen, maar nu ziet hij in dat hij laag scoort op de meeste dimensies.

Samen met de leefstijlcoach stelt hij een plan op om zijn doelen na te streven. Met behulp van de leefstijlcoach, diëtist en kracht- en conditietrainer van Krachtcentrale behaalt hij zijn doelen en vergroot hij daarmee zijn Positieve Gezondheid.

Aan de slag met positieve gezondheid

Bij Krachtcentrale helpen wij jou graag om te werken aan jouw Positieve Gezondheid. Onze specialisten hebben jarenlange kennis en ervaring opgedaan in het in kaart brengen van de gezondheid van mensen en hoe die met sport en bewegen op een positieve manier te beïnvloeden is. Ze hebben veel mensen geholpen met het krijgen van de juiste inzichten waardoor ze de juiste stappen naar verbetering konden zetten.

Zij kunnen passende hulp bieden bij het duurzaam verbeteren van je gezondheid, het meten en verbeteren van de lichamelijke conditie en coaching bieden bij het vinden van de juiste balans tussen werk, privéleven en topsport.

Neem contact met ons en plan een vrijblijvend adviesgesprek in. Aan de hand van een korte telefonische intake volgt een gesprek bij één van onze specialisten. Daarna zullen vervolgstappen worden bepaald om voor jou de beste individuele aanpak te bepalen.