085-7925041 [email protected]

Klachtenregeling

KLACHTENREGELING

Soms gebeurt er iets waarover u maar blijft nadenken. U had een bepaalde verwachting, maar die is niet uitgekomen. Of u bent ergens ontevreden over. Dat is vervelend. We gaan daarover graag met u in gesprek. Bij klachten over uw fysiotherapeut verwijzen wij u door naar de praktijkmanager. Wanneer de klacht daarna niet naar uw tevredenheid wordt opgelost, kunt u een klacht indienen bij het KNGF. Krachtcentrale Zwolle is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.

We zien elke klacht of tip als een kans om onze zorg en onze diensten op het gebied van fysiotherapie verder te verbeteren. Wanneer u juist erg blij met ons bent, horen we dat natuurlijk ook graag!

Klacht indienen

Wilt u een klacht indienen? Hieronder leggen we in een paar stappen uit hoe dat kan.

  1. Bespreken met de klachtenfunctionaris van Krachtcentrale. Wanneer u een klacht heeft, dan kunt u die bespreken met Marieke Vellinga. U kunt haar een e-mail sturen op [email protected]
  2. Hulp van een klachtenfunctionaris van KNGF. Lukt het niet om bij de locatie een oplossing te vinden, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionarissen van KNGF. Klachtenfunctionarissen zijn onafhankelijk en zijn onderdeel van het KNGF. Ze geven informatie over de procedure, stellen samen met u de klacht (verder) op en hebben een bemiddelende rol. Doel is om samen tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionaris geeft geen oordeel over de zaak.

U kunt de klachtenfunctionarissen bereiken via https://defysiotherapeut.com/klachtenregeling/klachtenregeling/ of via het e-mailadres [email protected].

Klachtencommissie

Als u het probleem niet samen met de fysiotherapeut kunt oplossen of u heeft een goede reden om niet meer met de fysiotherapeut of praktijkmanager in gesprek te willen gaan, dan kan u een klacht indienen bij de klachtenregeling via het KNGF_meldformulier_klachten. Deze kunt u vervolgens sturen naar [email protected].

Een onafhankelijke klachtenfunctionaris contact met u op. Deze klachtenfunctionaris kan u zo nodig ondersteunen bij het indienen van de klacht en bemiddelt tussen u en de fysiotherapeut. Het doel is om op een laagdrempelige manier een oplossing voor uw klacht te vinden. De klachtenfunctionaris zal u vragen om de klacht verder toe te lichten en legt u uit hoe de bemiddeling verder verloopt.

Geschillencommissie

Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie dan is er sprake van een geschil. U kunt dit geschil laten behandelen door de GCF. Hier zijn kosten aan verbonden. U kunt een geschil aan de Geschillencommissie Fysiotherapie voorleggen door het meldformulier_geschillen_2023 in te vullen met uw gegevens en een omschrijving van het geschil. Als het formulier te weinig ruimte biedt, mag een toelichting worden meegestuurd. Wanneer een schadevergoeding wordt gevraagd, stuurt u de onderbouwing hiervan mee. Het eindoordeel van de fysiotherapeut waarmee de klachtenprocedure is afgesloten moet ook worden meegestuurd. Het meldformulier en de bijlagen e-mailt u naar [email protected] of kan per post worden gestuurd aan:

Geschillencommissie Fysiotherapie
t.a.v. secretaris
Postbus 248
3800 AE Amersfoort

Vragen? neem vrijblijvend contact op.