085-7925041 [email protected]

Zorgtraject bij Krachtcentrale

Zorgtraject

Zo verloopt ons zorgtraject

Bij Krachtcentrale wordt er met een brede blik op de gezondheid gekeken naar welke factoren van invloed lijken te zijn op jouw herstel. Wij willen graag dat jij jouw favoriete bezigheden zo snel én zo duurzaam mogelijk weer kan hervatten.

Tijdens de intake wordt er gekeken hoe je het beste ondersteund kan worden om van jouw klachten af te komen of er mee om te leren gaan. Door middel van een vraaggesprek en een bewegingsonderzoek wordt er vastgesteld welke mogelijkheden er zijn en hoe jij die optimaal kan benutten.

Aan de hand van de kennis en kunde van de specialist, de nieuwste wetenschappelijke inzichten en de verwachtingen en doelen van jou wordt er een zo passend en realistisch mogelijk interventieplan voorgesteld.

De juiste expertises worden bij dit interventieplan ingezet, zodat jij de best mogelijke ondersteuning krijgt bij jouw herstel. Samen werken wij aan jouw herstel!

Contact met
krachtcentrale

Vraaggesprek en bewegingsonderzoek

Interventieplan voor betere gezondheid

Duurzaam fit 
& gezond

01. Vrijblijvend contact met krachtcentrale

Heb je klachten of wil je jouw gezondheid naar een hoger niveau tillen? Loop gerust eens bij ons binnen, stuur een mail of bel ons! We gaan graag met je in gesprek en bekijken samen wat we voor jou kunnen betekenen.

02. intake: vraaggesprek & bewegings- onderzoek

02. intake: vraaggesprek en bewegingsonderzoek

In dit vraaggesprek brengen wij jouw gezondheid in kaart. We nemen jouw medische historie door, bespreken jouw levensstijl en alle factoren die hierop van invloed zijn. Ook bespreken we jouw doelstellingen. Wat kan en wil je bereiken? Zo krijgen we een goed beeld van het vertrekpunt en kunnen we de juiste stappen vooruit zetten.
Daarna doen we een bewegingsonderzoek. Zo stellen we vast hoe de beweeglijkheid van jouw lichaam is en hoe je er conditioneel voor staat. Deze informatie voegen we samen met de learnings uit het vraaggesprek. Zo ontstaat er een goede basis waaruit er concrete stappen kunnen worden gezet naar een betere gezondheid.

03. Interventieplan voor een betere gezondheid

Op basis van de intake maken wij samen met jou een interventieplan. We noemen concrete acties die kunnen worden genomen om jouw gezondheidsdoelen te bereiken en plannen daarbij regelmatig gesprekken, zodat we de vooruitgang kunnen zien en meten.

Zo zorgen we er ook voor dat de juiste acties in de juiste volgorde worden genomen. Daarbij betrekken wij de kennis van de twaalf specialisten van Krachtcentrale én wordt er duidelijk wat je zelf kan en moet doen.

04. Duurzaam Fit
& Gezond

Fit en gezond zijn behoort tot jouw levensstijl. Als je eenmaal op het niveau komt wat je voor ogen had, is het onze taak en zorg om je daar te houden. Bij Krachtcentrale werken we vanuit positieve gezondheid.

Zo kijken wij met jou naar welke zaken in jouw leven ervoor kunnen zorgen dat je fit, gezond en gelukkig blijft!

Wat is jouw verhaal?